Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Truescape Oy (Y-tunnus: 2670216-6)
Stenstrandintie 20 B, 02420 JORVAS

Myöhemmin Truescape

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jaakko Rytsölä
Puhelin 050 2295
Sähköposti jaakko@rytsola.fi

TIETOTURVASTA VASTAAVA HENKILÖ

Jaakko Rytsölä
Puhelin 050 2295
Sähköposti: jaakko@rytsola.fi

REKISTERIN NIMI

Truescape Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilö antaa kyseisen luvan varauksen yhteydessä, ostaessa Truescapen tuotteita verkkokaupasta ja/tai jättämällä yhteystiedot verkkosivuilla tai Truescapen tai Mysteerin toimipisteellä yrityksen työntekijälle.

Samalla hän vakuuttaa olevansa yli 16-vuotias.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Truescapen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä kaikki asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät asiat. Rekisteriä käytetään myös epäselvyyksien kuten kadonneiden toimitusten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Truescapen toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Truescapen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille (esim. Facebook). Truescape voi myös halutessaan käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Truescapen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Truescapella on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle, sähköpostitse jaakko@rytsola.fi.

REKISTERIN SIJAINTI

Rekisteri sijaitsee useassa sijainnissa.

Kyselyt tietojen hallinnasta tai esimerkiksi omien tietojen poistosta voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse jaakko@rytsola.fi.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Truescapen käytössä, paitsi Truescapen käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen, mainonnan kohdentamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Truescapen tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tällöin varmistetaan, että siirto tapahtuu EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaisia käyttäjäoikeuksia, jotka jakaa rekisterin pitäjä ja tietoturvavastaava.

Fyysinen pääsy henkilötietojen käsittelyyn tarkoitetuille laitteille on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso
auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

SUORAMARKKINOINNIN SUOSTUMUKSET JA KIELLOT

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tai perua uutiskirjeen tilaus ottamalla yhteyttä rekisterin asioita hoitavaan henkilöön. Uutiskirjeen voi perua myös suoraan uutiskirjeen viestissä olevan linkin kautta.

Katso myös keksipolitiikka